Η RA.IN.CO. Hellas ιδρύθηκε το 2003 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο εργασιών της είναι οι αντιπροσωπείες, οι εισαγωγές φίλτρων νερού και οι εξαγωγές. Διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία πάνω στους τομείς επεξεργασίας νερού, θέρμανσης, ψύξης και λοιπών παρεμφερών ειδών.

 

Αντιπροσωπεύει επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού που διαθέτουν: φίλτρα νερού για κάθε χρήση, θερμαντικά σώματα τύπου panel, διακοσμητικά χαλύβδινα σώματα μπάνιου και λοιπών χώρων.

 

Η διεύθυνσή μας είναι:

RA.IN.CO. Hellas

Παναγιωτίδης Κων/νος

Ολύμπου 26

546 30 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310516202

e-mail: rainco@otenet.gr

filter4all

by RA.IN.CO. Hellas

Ίωνος Δραγούμη 75

54630 Θεσσαλονίκη

  • Facebook Social Icon

Επικοινωνία

T: 2310 516202

rainco@otenet.gr